ویکی‌جزوه/دانشکده:فنی و مهندسی/مبانی کامپیوتر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی[ویرایش]

یکی از دروس اصلی رشته مهندسی نرم افزار می باشد و دانشجو در آن با الگوریتم و مفهوم برنامه نویسی آشنا می شود.