پرش به محتوا

ویکی‌جزوه/دانشکده:فنی و مهندسی/مکانیک سیالات/منابع

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

White, F.M., Fluid Mechanics, McGraw-Hill; 5th ed., 2002
Shames, I., Mechanics of Fluids, McGraw-Hill; 4th ed., 2002
Munson, B.R., Young, D.F., Okiishi, T. H., Fundamentals of Fluid Mechanics, Wiley; 5th ed., 2005
Fox, R.W., McDonald, A.T., Pritchard, P.J., Introduction to Fluid Mechanics, Wiley; 6th ed., 2003
Cengel, Y.A., Cimbala J.M., Fluid Mechanics, McGraw-Hill; 1st ed., 2004
Munson, B.R., Young, D.F., Okiishi, T. H., A Brief Introduction to Fluid Mechanics, Wiley; 3th ed., 2004
Giles, R.V., Liu, C., Evett, J.B., Evett, J., Schaum's Outline of Fluid Mechanics and Hydraulics, McGraw-Hill; 3rd ed., 1994

نبهانی، نادر. مکانیک سیالات. انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
معیری، محمد صادق. مکانیک سیالات. انتشارات دانشگاه شیراز