ویکی‌مدرسه/نمونه سوالات امتحانی کامپیوتر فنی/نمونه سوالات برنامه سازی یک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

1- در زبان ویژوال بیسیک اگر نوع داده متغیری اعلان نشود، به طور پیش فرض از چه نوعی در نظر گرفته می شود؟ الف) Integer ب)Variant ج)Decleration د)Byte

2- برای اینکه کنترل Label بتواند اندازه خودش را با محتوایش تنظیم کند، مشخصه ................................. آن را با True مقدار دهی می کنیم. الف) Alignment ب) Caption ج) Autosize د)Wordwrap

3- از خاصیت ...................... یک Textbox برای تعیین تعداد نویسه هایی که می توان در کادر متن تایپ کرد، استفاده می شود. الف) Tab index ب) Password char ج) MultiLine د) Max Length

4- برای نوع داده ی Integer از پسوند ................................... استفاده می شود. الف) % ب) & ج)  ! د) #

5- نوع داده Single ............................ بایت فضا نیاز دارد. الف) 2 ب) 8 ج) 4 د) 1

6- بوسیله کدام خاصیت کنترل TextBox می توان از تغییر در محتویات جعبه متن جلوگیری کرد. الف) Change ب) Locked ج) Wordwrap د) Scrollbar

7- کدام یک از توابع زیر، تمام نویسه های یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند. الف) Lowcase() ب) UPcase() ج) Lcase() د) Ucase()