ویکی‌کتاب:بحث اعتبار

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

سرشناسی یک کتاب بسیار مهم است. یک محتوای آموزشی باید دارای اعتبار و دارای آمار جز به جز باشد.

بحث‌ها[ویرایش]

اگر صفحه‌ای از کتاب از نظر اعتبار مشکل داشته باشد باید به آن برچسب بزنید. برخی دلایل بی‌اعتبار شدن صفحه:

  • شامل حجم زیادی از اطلاعات غیرممکن باشد، بدون ارجاع به منبع
  • شامل اطلاعاتی باشد که اثبات آن مشکل است
  • به عنوان مثال اگر در یک فهرست، تعداد زیادی مورد اشتباه یافت بشود، نیاز است کل فهرست بازبینی شود
  • توسط کاربری نوشته شده باشد که قبلا در زمینه همان موضوع صفحه‌های بی‌اعتبار ایجاد کرده است