ویکی‌کتاب:درخواست برای دسترسی/گشت‌زن

افزودن مبحث
ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
  • گشت فرایندی است که در آن ویرایشی که توسط یک کاربر انجام شده، توسط کاربری دیگر تأیید می‌شود (به‌اصطلاح گشت‌زده می‌شود). در بیشترِ صفحه‌های ویکی‌پدیای فارسی، گشت تغییر خاصی در نمایش صفحه ایجاد نمی‌کند. اما در مقاله‌های «خوب» و «برگزیده»، ویرایش‌هایی که گشت نخورده باشند برای کاربرانی که به سامانه وارد نشده‌اند نمایش نمی‌یابند. این برای آن است که از نمایش محتوای خرابکارانه به عموم جلوگیری شود.
  • گشت‌زن یعنی کاربری که وقت خود را صرف بررسی و تأیید ویرایش دیگران می‌کند. دسترسی گشت‌زن به کاربری اعطا می‌شود که سابقهٔ مثبتی از مقابله با خرابکاری در ویکی‌پدیا و مشارکت در مقاله‌های متعدد داشته باشد. این کاربران باید دارای مَنِشی بسیار خوب در رفتار با دیگران و به‌ویژه تازه‌کاران باشد (وک:چماق را ببینید)؛ چون اقدامات ناشیانهٔ کاربران تازه‌کار گاه بسیار مشکل‌ساز می‌شود و کاربرانِ دارای دسترسی گشت، خط مقدم نبرد با این خرابکاری‌ها هستند.
  • تصمیم‌گیری برای اعطای دسترسی گشت‌زن توسط مدیران انجام می‌شود. چنانچه اختلاف‌نظری پیش آید، یکی از میانجی‌های ویکی‌پدیا، سایر مدیران اختلاف‌نظر را حل می‌کنند.
  • دسترسی گشت خودکار پیش‌نیاز دسترسی گشت‌زن است، برای درخواست این دسترسی به ویکی‌کتاب:درخواست برای دسترسی/گشت خودکار مراجعه کنید؛ در صورتیکه کاربری دسترسی گشت خودکار را از دست دهد، دسترسی گشت‌زن نیز از وی گرفته می‌شود.
  • اگر کاربری که دسترسی گشت داشته، نتواند به نحو درست از دسترسی خود استفاده کند، دسترسی او توسط یکی از مدیران بازپس گرفته خواهد شد.
  • برای افزودن درخواست در این صفحه، دست کم باید ۱۰۰۰ ویرایش تا کنون داشته باشید. به درخواست کاربران زیر ۱۰۰۰ ویرایش رسیدگی نحواهد شد. توجه کنید اساس اعطای دسترسی، کیفیت است و نه مقدار؛ دسترسی برای مشارکت در ویکی‌کتاب ضرورت ندارد؛ دسترسی به معنای ارتقای سطح و تکریم کاربران نیست؛ دسترسی‌ها برای استفادهٔ شخصی نیست و رد درخواست شما به معنای پایان‌یافتن جهان نیست.

الگو:بایگانی گشت