ویکی‌کتاب:راهنمای درخواست‌های مدیر شدن

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
  1. بهتر از قبل دادن تقاضا مطمئن شوید که شما از دید ساکنین ویکی‌کتاب مورد تایید و دارای شرایط کافی برای به عهده گرفتن همچین امر مهمی هستید یا خیر و دیگر آنکه این دسترسی را برای چه می‌خواهید؟ یعنی دلیل در خواست شما فقط توسعه ویکی‌کتاب باشد و نه داشتن دسترسی بیشتر که از آن به هیچ وجه استفاده نکنید.
  2. قبل از آنکه بخواهید تقاضای دسترسی خود را مطرح کنید، بهتر است دلایل کافی و سوابق خوبی از خود آماده کنید تا چنانچه کاربران جویای سابقه یا دلیل در خواست شما شدند بی‌درنگ پاسخ مناسبی قرار دهید.
  3. به صفحه ویکی‌کتاب:درخواست‌های مدیر شدن بروید و مسئله را مطرح کرده و جلوی در خواست خود را امضا کنید تا در اولین فرصت یک مدیر یا دیوان سالار تدارک یک نظر سنجی را برای شما ببیند.
  4. پس از نظر سنجی چنانچه مورد تایید عموم قرار گرفتید و صلاحیت شما تایید گردید، دسترسی مدیریت به شما داده می‌شود.