ویکی‌کتاب:لطفاً با چماق به استقبال تازه‌واردها نروید

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
با چماق به استقبال تازه‌واردها نروید
با چماق به استقبال تازه‌واردها نروید

تازه‌واردها اعضای آینده جامعه ویکی‌کتاب هستند و در نتیجه منبعی ارزشمند هستند. ما باید با تازه واردان با مهربانی و صبر رفتار کنیم - هیچ چیز همکاران بالقوه ارزشمند را سریع تر از یک فضای خصمانه نمی‌ترساند. طبق تعریف، تازه‌کارها فاقد دانش در مورد نحوه انجام کارها هستند. همه ما زمانی تازه‌وارد بودیم، و بیشتر ما مشتاق بودیم، اما نمی‌دانستیم که پروژه چگونه کار می‌کند، و چگونه این اطلاعات را پیدا کنیم. بسیاری از ما هنوز پس از ماه‌ها (یا سال‌ها) مشارکت، خود را تازه‌وارد می‌دانیم.
حتی اگر هرگز یک تازه‌وارد معمولی نبوده‌اید - شاید فقط بسیار مراقب بودید که همه چیز را حتی قبل از مشارکت جزئی بخوانید - بدانید که ما مشارکت کنندگان (بله، همچنین تازه واردان) را تشویق می‌کنیم که جسور باشند و ارزش دیگران را در جامعه در نظر داشته باشند.