ویکی‌کتاب:مودب باشید

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

سیاست رفتاری ما ساده است: مؤدب باشید.

ویکی‌کتاب متشکل از جامعه‌ای از مشارکت‌کنندگان است که همه قصد دارند پروژه را بهبود بخشند. مشارکت‌کنندگان ویکی‌کتاب از کشورها و فرهنگ‌های مختلف هستند و دیدگاه‌های بسیار متفاوتی دارند. گاهی ممکن است در مورد بهترین راه رسیدن به این هدف اختلاف نظر داشته باشیم، اما هدف ما یکسان است، همکاری برای دستیابی به اهداف ویکی‌کتاب. با رفتار محترمانه با دیگران، می‌توانیم در ساختن یک منبع آموزشی به طور مؤثر همکاری کنیم. برای برخی از دستورالعمل‌ها، آداب معاشرت را نگاه کنید.

ما می‌توانیم تمام کارهای زشتی را که می‌توانید انجام دهید فهرست کنیم و قوانین صریح داشته باشیم که آنها را انجام ندهید، اما واقعاً نیازی به این کار نیست، زیرا همه ما می‌دانیم که مؤدب بودن به چه معناست، و همه می‌دانیم که چه زمانی مؤدب نیستیم؛ بنابراین این قانونِ ما در مورد رفتار است: «مؤدب باشید».

اجرا[ویرایش]

اگر مؤدب نیستید، ممکن است اقدامات مناسبی انجام شود. این می‌تواند فقط یک درخواست برای آرامش باشد (همیشه به بهترین نحو مورد توجه قرار می‌گیرد)، اما می‌تواند تا حد درخواست نظرات خارجی در مورد میز تحریر باشد. اگر واقعاً از مؤدب بودن خودداری کنید، ممکن است یک مدیر حساب شما را برای مدت کوتاهی یا طولانی مسدود کند (در صورتی که این اقدام توسط مدیران دیگر بررسی شود).

اما واقعاً نباید تا این حد پیش برود. فقط به همکاران خود احترام بگذارید و مؤدب باشید!