ویکی‌کتاب:ویکی‌پروژهٔ معلمان راهنما/پیغام معلم راهنما

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
خوش آمدید

سلام ویکی‌پروژهٔ معلمان راهنما، به ویکی‌کتاب خوش‌آمدید. ویکی‌کتاب وبگاهی است که با همکاری خوانندگانش نوشته می‌شود. این وب‌گاه یک ویکی است، یعنی هرکسی، از جمله خود شما می‌تواند با کلیک کردن روی پیوند «ویرایش» که در همهٔ مقالات می‌آید، آن را ویرایش کند. اگر برای چگونگی کار با ویکی‌کتاب نیاز به راهنمایی داشتید، علاوه بر میز تحریر و صفحه‌های عمومی دیگر، می‌توانید در معلمان راهنما پیغام بگذارید تا یکی از معلمان در صفحهٔ بحث شما به راهنمایی بپردازد. فهرست معلمانی که به طور داوطلبانه به کاربران جدید راهنمایی می‌دهند، در فهرست راهنمایان موجود است و شما می‌توانید در صفحهٔ بحثشان، از آنها کمک بخواهید. این معلمان، حامی کاربران جدید هستند و در پیش‌برد فعالیت شما موثرند. همچنین اگر در مورد اِعمال سیاست‌های ویکی به مسئله‌ای برخوردید، می‌توانید روی این معلمان به عنوان حمایت‌کننده حساب کنید. امیدوارم که از اینجا خوشتان بیاید و تصمیم به ماندن بگیرید. با سپاس.