ویکی‌کتاب:پدیدآورنده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

پدیدآورنده شخص اصل‌ای است که یک اثر یا ایده را پدید می‌آورد. به طور معمول شخص پدیدآورنده مسئول نوشته‌های خود است. همچنین ممکن است پدیدآورنده‌ها حقوقی نسبت به آثار خود داشته باشند که اشخاص دیگر از آن بی‌بهره‌اند.

ویکی‌کتاب پدیدآورنده هیچ اثری نیست اما پدیدآورنده‌ها با وارد کردن آثار خود در ویکی‌کتاب می‌پذیرند که از پروانه آن پیروی کنند و اگر کسی اثری را از ویکی‌کتاب منتشر می‌کند باید پیوند به ویکی‌کتاب را در آن قرار دهد.