ویکی‌کتاب:پیشنهادهای حذف/بایگانی۱

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC) پاسخ[پاسخ]

این کتاب مطالب کافی نداره. به نظر میاد نقض حق تکثیر هم باشه.--دوستدار ایران بزرگ ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافقدرست است مطالب کافی ندارد باید حذف شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جای داستان تو ویکی‌کتاب نیست.--دوستدار ایران بزرگ ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جناب دوستدارباید حذف شود ویکی کتاب جای داستان نیست یک جای آموزشیهدوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC) پاسخ[پاسخ]

مطلب این کتاب کافی نیست. یا صفحات جدیدی برای این کتاب ایجاد کنید یا حذفش کنید.--دوستدار ایران بزرگ ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافقبه نظر من هم ناقص استدوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  • جای چنین صفحه ای در ویکی کتاب است. کار از پایه درست است و مردم به آن احتیاج دارند. بماند تا شاید کسی آن را تکمیل کند. Roozitaa (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@Roozitaa بررسی کردم. عینا از ویکی‌پدیا کپی شده. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  • موافق اگر کپی ویکی پدیاست در واقع کاری انجام نگرفته است.Roozitaa (بحث) ‏۱۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

این کتاب به نظر متروک میاد و کاربر دیگری حاضر نیست مطلب جدیدی بهش اضافه کنه.--دوستدار ایران بزرگ ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اگر کاربر دیگری حاضر به ویرایش نیست بهتر است حذف شود.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  • موافق این صفحه کپی خط به خط است و در ده ها سایت موجود است. انتظار می رود با انتقال به ویکی کتاب این مطالب به نحوی با استفاده از امکانات اینجا توسط کاربر بسط و گسترش داشته باشد وگرنه در سایت های دیگر از نظر نظم و ترتیب نگارشی و همراه بودن با تصویر مقاله در موقعیت بهتری قرار دارد.Roozitaa (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته است، لطفا در آن تغییری ایجاد نکنید. نتیجه اجماع، ماندن صفحه در ویکی‌کتاب است. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مطلب کتاب کافی نیست. به صفحات بیشتری نیاز داره و یک کاربر باید اون رو گسترش بده. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ممتنعاگر گسترش پیدا کند و بخش بندی شود کتاب خوبی خواهد شد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  • هر چند که کپی خط به خط است ولی بودنش اگر گسترش یابد مفید است.Roozitaa (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  • بماند

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۴ (UTC) پاسخ[پاسخ]

مطالب برای کتاب کافی نیست و متروکه است.--دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافقجناب دوستدار باید حذف شود دلیل مهم: این جا ویکی کتابه نه ویکی پدیادوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. مطالب برای کتاب کافی نیست و متروکه است.--دوستدار ایران بزرگ ‏۳ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بله کاملا درست است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

نظرخواهی زیر به پایان رسیده است، لطفا دیگر تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع بر حذف صفحه نامزد شده است. --دوستدار ایران بزرگ ‏۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]


به نظر میرسه مشکل حق تکثیر داشته باشه. از لحاظ نگارشی هم به ویرایش نیاز داره.--دوستدار ایران بزرگ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافقاحتمال نقض حق تکثیر کردن بسیار زیاد است در ضمن بسیار بلند و زیاد است باید به بخش های کوچک تر تقسیم گردد. .دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  • موافق برخلاف عنوان کتاب بررسی ای صورت نگرفته است. تنها به کل مطالب یک کتاب در اینجا کپی شده است.Roozitaa (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۵ (UTC) پاسخ[پاسخ]

مطلب این کتاب کافی نیست.--دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مطلب تک صفحه ای است و به عنوان کتاب ناقص است.Roozitaa (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مطالب نوشته شده در حد یک صفحه و اون هم مشکل حق تکثیر داره.--دوستدار ایران بزرگ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافقدرسته باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اجماع برای حذف حاصل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مطالب نوشته شده در حد یک صفحه و اون هم مشکل حق تکثیر داره.--دوستدار ایران بزرگ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من هم با نظر شما موافقمدوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۵ (UTC) مطالب نوشته شده در حد یک صفحه و اون هم مشکل حق تکثیر داره.--دوستدار ایران بزرگ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حذف شود

به عنوان پیشنهاد دهنده. --دوستدار ایران بزرگ        ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافقمن هم با نظر شما موافقمدوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حذف شود

سایت بیتوته یا منبع خیلی بهتر با عکس و تفصیلات این موضوع را شرح داده است.Roozitaa (بحث) ‏۱۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اجماع برای حذف حاصل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مطالب نوشته شده در حد یک صفحه و اون هم مشکل حق تکثیر داره. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بله کاملاً معلومهدوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نقض حق تکثیر و کافی نبودن مطالب. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافقبله نقض حق تکثیره.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای گیری زیر پایان یافته است لطفا تغییری در آن ایجاد نکنید. اجماع برای حذف انجام گرفت. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نقض حق تکثیر و کافی نبودن مطالب. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافقبله کاملاً درست می گویید.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]