ویکی‌کتاب:گشت‌زنان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

کاربرد[ویرایش]

مهمترین کاربرد آن جلوگیری از دوباره‌کاری است و بازبینی مقالات و صفحه‌ها است.

نکات دیگر[ویرایش]

  • فهرست کاربران دارای دسترسی گشت را در می‌توانید ببنید.
  • فعالیت‌های گشت زنی را در اینجا می‌توانید ببنید.
  • صفحات ایجاد شده توسط مدیران و ربات‌ها و همچنین کاربران دارای دسترسی گشت خودکار، به طور خودکار حالت بازبینی شده می‌گیرند.
  • افراد دارای دسترسی گشت توانایی بازبینی کردن صفحاتی که خودشان ایجاد کرده‌اند ندارند.
  • افراد دارای دسترسی گشت می‌توانند ویرایش‌های بازبینی شده را از نظر خودشان در تغییرات اخیر پنهان کنند.
  • برای درخواست این دسترسی، از مدیران ویکی‌کتاب درخواست کنید.

بازپس‌گیری دسترسی گشت‌زن[ویرایش]

در صورتی که کاربر دسترسی گشت خودکار را از دست داد دسترسی گشت‌زن نیز از وی گرفته شود.

چه صفحه‌هایی باید برچسب گشت‌زن بخورند[ویرایش]

  • تمام صفحه‌هایی که برچسب {{حذف سریع}} خورده‌اند باید برچسب گشت‌زن بخورند، تا وقت گشت زن‌های دیگر برای بازبینی گرفته نشود.
  • صفحه‌هایی که برای ویکی‌پدیا مناسب هستند یعنی استانداردهای مقاله‌نویسی را دارا هستند.

چه صفحه‌هایی نباید برچسب گشت‌زن بخورند[ویرایش]

  • صفحه‌هایی که در مورد وضعیت آنها مطمئن نیستید و نیازمند به نظر دیگر کاربرها هست.
  • صفحه‌هایی که دارای برچسب حذف سریع نیستند ولی موضوع آنها مهم است.