ویکی‌کتاب:گشت خودکار

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نشان گشت خودکار

کاربرانی که گشت‌زن خودکار باشند به صورت خودکار ایبوک‌هایشان گشت می‌خورد و نیاز نیست که یک گشت‌زن ایبوک‌های آن‌ها را بررسی کند. این کارکرد برای کاهش حجم کار گشت‌زنان است؛ به این صورت که صفحات ساخته شده توسط کاربر مورد اعتمادی که دسترسی گشت خودکار دارد، بدون نیاز به گشت‌زنی توسط گشت‌زنان، توسط نرم‌افزار به عنوان ویرایشی گشت‌خورده و مورد تأیید علامت می‌خورند. دسترسی مدیریت و ربات خود این دسترسی را همراه دارد و نیاز به اعطای جداگانه ندارد. معمولاً این دسترسی پس از ایجاد تعدادی مقاله باکیفیت مناسب (که توسط گشت‌زن‌های دیگر مورد تأیید قرار گرفته شده باشد) توسط یک مدیر اعطا می‌شود. مدیران ویکی‌‌کتاب می‌توانند با توجه به صلاح‌دید و تصمیم خود دسترسی را به کاربرانی که با سیاست‌ها و رهنمودها، (به ویژه: حق تکثیر و خرابکاری) آشنایی دارند، سیاست‌های محتوایی را می‌شناسند و تعدادی مقالهٔ استاندارد برای ویکی‌کتاب ایجاد کرده‌اند، اعطا کنند.