ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/مورچه‌ها را هدایت کنید

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

شما می‌توانید موریانه‌ها را مجبور کنید به دستور شما گوش بدهند. چیزهایی که برای این کار نیاز دارید یک عدد خودکار بیک و یک عدد موریانه است. موریانه را روی کاغذ قرار بدهید فقط مواظب باشید فرار نکند. با خودکار یک دایره روی کاغذ بکشید که موریانه داخلش قرار بگیرد. موریانه از خط آن‌ورتر نخواهد رفت. موریانه در کنار خط دایره راه خواهد رفت. اگر این کار را با یک مورچه بکنید و با خودکار شکل بکشید ممکن است مورچه از خط خارج شود.