ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/کف منفجر شونده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

برای انجام این آزمایش به یک آزمایشگاه واقعی به همراه مسئول آزمایشگاه نیاز است. این آزمایش بیشتر نمایشی است تا اجرایی.

ترکیبات[ویرایش]

تصاویر بعضی از ترکیبات
سطل
آب
صابون
بشر
جوهر نمک
نوار منیزیمی
فندک
 • یک سطل با گنجایش حدودا ۱ گالن
 • آب
 • صابون
 • لوله آزمایش یا بشر
 • متوقف کننده سوراخ‌دار
 • جوهر نمک
 • نوار منیزیمی
 • فندک

روش کار[ویرایش]

 • مرحله اول: سطل را با آب صابون پر کنید.
 • مرحله دوم: لوله آزمایش یا بشر را با جوهر نمک نیمه پر کنید.
 • مرحله سوم: متوقف کننده و لوله شیشه‌ای را به شیلنگ وصل کنید.
 • مرحله چهارم: سر دیگر شیلنگ را در سطل پر از آب صابون قرار دهید.

اصول کار[ویرایش]