ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/بافت ماهیچه‌ای

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

بافت ماهیچه‌ای بافتی نرم است که ماهیچهها را در بدن جانوران می‌سازد و توان درهم‌کشیده‌شدن یا انقباض را به ماهیچه‌ها می‌بخشد.

باقاب
باقاب