ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/رگ‌

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

رگ‌های خونی لوله‌هایی باریک در بدن جانوران و بخشی از دستگاه گردش خون هستند که خون را در سراسر بدن حمل می‌کنند.