ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/سرخرگ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

سُرخرَگ یا شَریان به رگهایی که خون را از قلب به سایر اندام‌ها منتقل می‌کنند می‌گویند. سرخرگ ششی و سرخرگ آئورت دو سرخرگ اصلی متصل به قلب هستند.

دیواره یک سرخرگ