ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/شش‌

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

شُش، ریه یا جگر سفید یکی از اعضای دستگاه تنفس در بعضی جانوران است. در شش‌ها گلبول‌های قرمز خون اکسیژن را دریافت می‌کنند و به سایر سلول‌های بدن می‌رسانند.

شش انسان