ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/ناخن

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ناخن بخشی از دستگاه پوششی بی روح بدن است. بخش‌های دیگر این دستگاه پوست، مو و غشاء مخاطی هستند.