پرش به محتوا

ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/پلاکت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

پلاکتها اجسام کروی یا بیضوی کوچکی به قطر ۴ - ۲ میکرون هستند که از قطعه قطعه شدن سیتوپلاسم سلولهای بزرگی در مغز استخوان حاصل می‌شود.

تصویر الکترونی از سلول‌های خون. گویچه سرخ٬ پلاکت (میانه تصویر) ٬ لوکوسیت