پرش به محتوا

ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/گلبول سفید

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

گلبول‌های سفید از یاخته‌های خون هستند.گلبول‌های سفید بخشی از دستگاه ایمنی بدن هستند و بدن را از بیماری‌های عفونی محافظت می‌کنند.

تصویر الکترونی از سلول‌های خون. گلبول قرمز(چپ تصویر)، پلاکت (میانه تصویر)، گلبول سفید (راست تصویر)