ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه تنفسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دستگاه تنفس دستگاهی است که وظیفهٔ تامین اکسیژن برای سلول‌های بدن و دفع دی اکسید کربن حاصل از سوخت و ساز سلول‌ها را برعهده دارد.

باقاب
باقاب