ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه دفاعی بدن

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دستگاه دفاعی بدن وظیفه دفاع از بدن را در مقابل عوامل درونی و بیرونی آسیب رسان مانند ویروس ها باکتری ها و عفونت ها را به عهده دارد.