ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/تالاب

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تالاب‌ها محیط‌هایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و آب است. تالاب‌ها ممکن است همواره دارای آب باشند یا اینکه گاه خشک و گاه آب‌دار باشند. برخی تالاب‌های نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت می‌دهند.

تالاب انزلی
یک تالاب کوچک