ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/خلیج

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

خلیج یا کنداب بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد؛ یا به سخنی دیگر به پیشروی آب در خشکی، کنداب گویند.

یک خلیج