ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/دره

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دَره به فرورفتگی میان دو کوه گفته می‌شود که در یک جهت گسترش یافته‌است. دره‌ها یا U شکل، یا V شکل و یا ترکیبی از این دو هستند.