ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/چشمه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

بچه ها چشمه محل تلاقی سفره‌های زیرزمینی آب با سطح زمین است. بسته به ثبات منبع آب، یک چشمه می‌تواند موقتی، دائمی یا خودجوش باشد. در محل ظهور چشمه، گاه حوضچه‌ها یا نهرهایی پدید می‌آیند همچنین از انواع چشمه‌ها می‌توان به چشمه های آب گرم و چشمه های آب معدنی را نام برد.

یک چشمهٔ کوهستانی