ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/گیاه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

گیاهان گروه بزرگی از گونه‌های زنده شامل موجوداتی مانند درختان، علف، سرخس ها و خزه است.

باقاب
باقاب