ویکی‌کودک:آموزش عددهای ریاضی/۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

شش قاشق روی میز است.

این ساختمان شش طبقه دارد.

هر در شش پنجره دارد.

این ستاره شش گوشه دارد.

اینجا شش گوی هست.

اینجا شش توپ تنیس هست.