ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/جامد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

جامد[ویرایش]

اطلاعات اساسی جامدات[ویرایش]

الماس، سخت‌ترین جامد موجود در طبیعت است.

مواد جامد چه موادی هستند؟ مواد جامد، معمولا سخت هستند؛ زیرا مولکول‌های آن‌ها به هم متصلند. هر چقدر مولکول‌ها بیشتر به هم نزدیک باشند، ماده سخت‌تر می‌شود. مواد جامد هم‌چنین می‌توانند شکل خود را حفظ کنند. یک سنگ همیشه یک سنگ به نظر می‌‌رسد، مگر این که اتفاقی برایش بیفتد. این، در مورد یک الماس نیز، صادق است. حتی اگر شما یک مادۀ جامد را پودر کنید، می‌توانید ذرات ریز آن جامد را زیر یک میکروسکوپ ببینید. مایعات، حرکت می‌کنند و به شکل هر ظرفی در می‌آیند. جامدات، شکل خود را حفظ می‌کنند.

همان طور که یک مادۀ جامد، شکل خود را حفظ می‌کند، اتم‌های درون آن نیز، اجازه ندارند زیاد حرکت کنند. این یکی از ویژگی‌های فیزیکی مواد است. اتم‌ها و مولکول‌ها در مایعات و گازها می‌چرخند و آزادانه حرکت می‌کنند. مولکول‌ها در جامدات در یک جا به هم چسبیده‌اند. اتم‌ها ها هنوز می‌چرخند و الکترون‌ها هنوز حرکت می‌کنند ولی در کل، اتم تغییر مکان نمی‌دهد.

جامدات می‌توانند از چیزهای زیادی ساخته شده‌باشند. ممکن است از عناصر خالص ساخته شده‌باشند یا ترکیبات مختلفی در آن‌ها وجود داشته‌باشد. وقتی که بیش از یک نوع ترکیب در یک مادۀ جامد باشد، مخلوط نامیده می‌شود. اکثر سنگ‌ها مخلوطی از تعداد زیادی ترکیب مختلفند.

بلورها[ویرایش]

متضاد یک مخلوط، بلور نامیده می‌شود. زمانی که یک مادۀ جامد از یک مادۀ خالص ساخته شده‌باشد و به آرامی شکل گرفته‌‌باشد، به یک بلور، تبدیل می‌شود. همه مواد خالص کریستال نمی‌شوند، زیرا این، فرآیندی حساس است. اتم‌های سازمان‌یافته در الگوی باقاعدۀ تکراری، یک شبکۀ بلوری نامیده می‌شود. یک شبکۀ بلوری متشکل از اتم‌هایی است که بسیار دقیق سازمان‌بندی شده‌اند. یک مثال خوب، کربن است. کربن در واقع بیش از یک شبکۀ بلوری می‌سازد. یک الماس، یک شبکۀ بلوری عالی است در حالی که ساختار گرافیت متشکل از سطوح میکروسکوپی است.