ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/ساختار

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ساختار[ویرایش]

در مرکز این مدل مربوط به اتم هلیوم، هسته اتم قرار دارد (اندازه‌ها دقیق نیست)

اتم از پروتون، الکترون و نوترون تشکیل شده است. به این دلیل به آن‌ها ذرات زیراتمی می‌گویند. تفاوت اتم‌ها با هم در تعداد پروتون‌ها، نوترون‌ها و الکترون‌هاست. بر اساس نظریه ابر الکترونی هر اتم از دو بخش تشکیل می‌شود، یکی هسته و دیگری ابر الکترون. هسته از پروتون‌ها و نوترون‌ها تشکیل شده است و هر کدام از این نوکلئون‌ها از سه ذره کوچکتر به نام "کوآرک" به وجود می‌آیند.