ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/محلول

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

محلول و مخلوط[ویرایش]

قبل از آنکه به توضیح محلول بپردازیم ابتدا فرق بین محلول را با سایر انواع مخلوط بررسی می‌کنیم. محلول به گروهی از مولکول‌ها گفته می‌شود که با یک توزیع یکنواخت مخلوط شده باشند. دانشمندان می‌گویند محلول‌ها سیستم‌هایی هموژنیزه هستند. در سایر انواع مخلوط‌ها ممکن است یک سمت غلظت بیشتری نسبت به سمت دیگر داشته باشد. در محلول‌ها، غلظت در سرتاسر سیستم یکنواخت است. یک مثال شکر و آب در مقابل شن و آب. شکر حل می‌شود و در سراسر لیوان آب پخش می‌شود. شن به ته لیوان می‌رود. شکر-آب یک محلول در نظر گرفته می‌ود ولی شن-آب یک مخلوط است. هر چقدر هم شن را هم بزنید همانند شکر نمی‌تواند در آب ناپدید شود.

آیا از هر چیزی می‌توان محلول درست کرد؟[ویرایش]

محلول ممکن است از حل شدن جامدات در مایعات به وجود آید. همچنین گازها را می‌توان در مایعات حل کرد (آب کربناته). همچنین محلول می‌تواند مایع در مایع یا گاز در گاز باشد. اگر چیزها را با هم مخلوط کنید و توزیع یکنواختی پیدا کنند محلول درست می‌شود. احتمالا تا به حال ندیده باشید کسی محلول جامد-جامد درست کرده باشد.

درست کردن محلول[ویرایش]

چطور می‌توانید محلول درست کنید؟ دو ماده را مخلوط کنید و هم بزنید. ساده است، دانشمندان آن را به سه مرحله تقسیم می‌کنند. وقتی این مراحل را می‌خوانید به یاد داشته باشید که ... ماده حل‌شدنی = شکر ، حلال = آب ، سیستم = لیوان

  1. ماده حل‌شدنی درون حلال ریخته می‌شود و کم‌کم تکه‌تکه می‌شود.
  2. مولکول‌های حلال کنار می‌روند و برای مولکول‌‎های ماده حل‌شدنی جا باز می‌کنند.
  3. ماده حل‌شدنی و حلال با هم برهم‌کنش می‌دهند تا زمانی که غلظت دو ماده در سرتاسر سیستم یکسان شود. غلظت شکر در آب در تمام نقاط بالا، پایین و وسط لیوان یکسان خواهد بود.