ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/مخلوط

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مخلوط چیست؟[ویرایش]

مخلوط کردن دو یا چند ماده مخلوط را ایجاد می کند مخلوط ها باید قابل جدا شدن از هم باشند .

==مخلوط ها گوناگون اند ==[ویرایش]

مخلوط ها همیشه از چند ماده ی جامد تشکیل نمی شوند .