ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/ملکول چیست؟

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ملکول چیست؟[ویرایش]

ملکول کوچک‌ترین چیزی است که می‌توانیم ماده را بدان تقسیم کنیم، بدون اینکه باقی ماده به ماده دیگری تبدیل شود. یک ملکول از دو یا تعداد بیشتری از اتم‌ها تشکیل شده است؛ این اتم‌ها ممکن است از یک نوع باشند یا متفاوت باشند.

ملکول در کجاها یافت می‌‌شود؟[ویرایش]

تقریبا هر چیزی را که در نظر بگیرید از ملکول تشکیل شده است، هوایی که تنفس می‌کنیم، غذایی که می‌خوریم، حتی آبی که می‌نوشیم! در هوا معمولا اتم‌های اکسیژن به صورت جفتی حرکت می‌کنند (O
2
)، نیتروژن (N
2
) و هیدروژن (H
2
) نیز چنین هستند. آب (H
2
O
) از دو اتم هیدروژن (H
2
) و یک اتم اکسیژن (O) تشکیل شده است. حتی نمک خوراکی نیز که همیشه می‌خوریم ترکیبی از ملکول‌هاست! برایتان جالب نیست که نمک خوراکی از دو اتم خطرناک تشکیل شده است؟ شما هر روز آن را می‌خورید در حالیکه از یک اتم منفجر شونده (سدیم) و یک اتم سمی (کلر) تشکیل شده است. دلیل اینکه نمک خوراکی بی‌خطر است این است که خواص ملکول‌ها کاملا با خواص اتم‌های تشکیل‌دهنده آن‌ها فرق می‌کند.

اتم‌ها چگونه به هم می‌پیوندند؟[ویرایش]

اتم‌ها به دلیل الکترون‌هایی که دارند می‌توانند در کنار هم تسکیل مولکول بدهند. الکترون‌ها از دو طریق می‌توانند اتم‌ها را به هم متصل کنند (یا پیوند ایجاد کنند). وقتی دو اتم الکترون‌ها را به اشتراک بگذارند، به یکدیگر قفل می‌شوند. این پیوندها، پیوند کووالانسی نامیده می‌شود. پیوندهای مثل این در گاز اکسیژن، گاز نیتروژن و گاز هیدروژن وجود دارد.اما اگر اتمی یکی از الکترون‌هایش را به اتم دیگری بدهد، توسط نیروهای الکتریکی به هم متصل نگه داشته می‌شوند. این نوع پیوند، یونی نامیده می‌شود زیرا وقتی اتمی الکترون از دست بدهد یا به دست بیاورد یون نامیده می‌شود که می‌تواند بار مثبت یا منفی داشته باشد. این نوع پیوندها در اسیدها مثل سرکه، و در بازها مثل آمونیا وجود دارد. در نمک خوراکی نیز پیوندهای یونی وجود دارد. سدیم که معمولا منفجر شونده است، یک الکترون از دست می‌دهد و آن را به کلر که یک گاز خطرناک در طبیعت است می‌دهد اما وقتی این واکنش اتفاق می‌افتد هر دو بی‌ضرر و خوشمزه می‌شوند!