ویکی‌کودک:کار در جهان/کمک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

نوشته‌های این کتاب برای کودکان زیر ۱۰ سال مناسب است. لطفا اگر قصد همکاری و ویرایش کتاب را دارید این موضوع را از نظر دور مدارید.