ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/ساز گمشده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

یک نوازنده سازش را یادش رفته است. او را پیدا کنید و سازش را به او بدهید.