ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/پسرها و مرد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دور پسرها دایره بکش ولی با مردها کاری نداشته باش.