ویکی‌کودک:گربه‌سانان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

گربه‌سانان (Felidae) زیرراسته ای ازگوشت خوارسانان هستند که شامل گربه‌ایان، کفتارها و ... می‌شوند.

گربه‌سانان در مقابل دیگر زیرراستهٔ گوشت خواران، یعنی سگ‌سانان قرار دارند. هر دوی این زیرراسته‌ها ویژگی متمایزی در میان دیگر پستانداران دارند: دارای ۴ دندان مخصوص گوشت‌خواری در جلوی آرواره خود هستند.

گربه ها طول عمر حدود 2 تا 16 سال دارند. گربه سانان گوشتخوارانی هستند که برای شکار استعداد و مهارتهای زیادی پیدا کرده‌اند. معمولا در شکار از روش پنهان شدن استفاده می‌کنند و گاهی از روشهای کمین کردن و دنبال کردن شکار را بکار می‌برند. بدن آنها باریک و تا حدی دراز و سر گرد و پوزه کوتاه است. دستها و پاها در اکثر گونه‌ها زیاد بلند نیست ولی قوی و به یک اندازه هستند. در دست 5 انگشت و در پا 4 انگشت وجود دارد. چنگالها در همه گونه‌ها به استثنای یوزپلنگ قابل جمع شدن است و حیوان پنجه‌رو می‌باشد. رنگ آنها متفاوت است ولی طرحهای خال‌دار یا راه راه بیشتر دیده می‌شود. انواعی از گربه‌سانان: یوزپلنگ.پلنگ برفی.شیر.ببر.سیاه گوش.گربه جنگلی و ...