پندنامه ویکی/ادارات دولتی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
' ادارت دولتی بیمارستان
پندنامه ویکی


وقتی کاری اداری دارید رعایت کردن نکات زیر بسیار مفید خواهد بود.

  • وقتی از خانه به قصد کاری اداری خارج می‌شوید سعی کنید تمام مدارکی که لازم است را بردارید و زود حرکت کنید تا به پایان ساعت اداری برنخورید.
  • بهتر است که تا حدود زیادی اتفاقاتی که خواهد افتاد را پیش بینی کنید. مثلا اگر امکان دارد که با پیشرفتن کارتان نیاز باشد که پولی به بانک بریزید با خود پول ببرید، زیرا در این صورت کار خود را مقدار زیادی به جلو انداخته‌اید.
  • همیشه از تمام مدارک خود فتوکپی نزد خود نگاه دارید. این نکته خیلی مهم است. گاهی ممکن است چند قطعه عکس یا پوشه هم نیاز باشد.
  • وقتی وارد اتاقی می‌شوید به این فکر کنید که آنها حتما کار شما را انجام خواهند داد. از خود ضعف نشان ندهید. اولین حرفی که می‌زنید خیلی مهم است سعی کنید از موضع همسانی و نه تحکیم حرف بزنید. تصور کنید که فرق شما و فردی که آنسوی میز نشسته فقط در این است که کشوی میز به سمت او باز می‌شود.
  • همیشه احتمال شکست را بدهید و منتظر وقایع پیش‌بینی نشده باشید.
  • صبحانه خوردن یا نهار خوردن کارمندان در ادارات در وقت‌های تعیین شده‌ای انجام می‌گیرد. سعی کنید در چنین وقت‌هایی به ادارات مراجعه نکنید.