پندنامه ویکی/روش ساماندهی مشاغل شهری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تصادفات روش ساماندهی مشاغل شهری کار کردن زنان
پندنامه ویکی


روشهای ساماندهی مشاغل شهری:

  • تعطیل کردن واحدهای آلاینده و مزاحم
  • حذف همیشگی
  • جابجایی در شهر
  • انتقال به خارج از شهر
  • ایجاد شهرک های صنعتی
  • ساخت مجتمع های درون شهری/برون شهری