پرش به محتوا

پندنامه ویکی/وسایل حمل و نقل عمومی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
بیمارستان وسایل حمل و نقل عمومی تصادفات
پندنامه ویکی


  • اگر اتوبوس پر بود جایش تاکسی گرفتید، راننده تاکسی معلم مدرسه تان در دوران بچگی از آب درآمد تعجب نکنید، آخر در این دوره معلم‌ها هم اجازه دارند مسافرکشی کنند!
  • سعی کنید قبل از سوار شدن در تاکسی پول خرد با خود همراه داشته باشید.
  • اگر صبر و تحمل‌تان کم است هرگز به دلیل ارزانی به فکر سوار شدن در اتوبوس خط واحد نباشید.
  • در هنگام سوار شدن در اتوبوس یا واگن‌های مترو یکدیگر را هل ندهید زیرا علاوه بر اینکه به دور از فرهنگ شهروندی است ممکن است حادثه آفرین باشد.
  • ارائه بلیت نشانه شخصیت شماست. هرگز بدون بلیت سوار اتوبوس نشوید. اگر بلیت ندارید باید کارت الکترونیکی داشته باشید.
  • در هنگام برخاستن هواپیما به علت تغییر فشار هوا ممکن است گوش‌های شما بگیرد. اگر از این حالت خوشتان نمی‌آید تا زمانی که هواپیما به نقطه اوج می‌رسد با دهان باز نفس بکشید تا فشار هوای پشت و جلوی پرده گوش برابر شود و از گرفتن گوش‌ها جلوگیری شود.