کودکان:مقررات رای‌گیری کتاب فصل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
 • نامزدی
  • کلیه پروژه‌های کودکان ابتدا در کودکان:عناوین تازه پیشنهادی برای تنظیم یک پیشنهاد مدون درج می‌شوند.
  • هر پروژه باید با جزئیات مناسبی تشریح شده‌باشند تا پیشنهادکننده بتواند آنرا به صفحه رأی‌گیری انتقال دهد.
  • همه مشارکت‌کنندگان و نویسندگان ویکی‌کتاب و کودکان می‌توانند یک پیشنهاد را تنظیم کرده یا نامزد نمایند.
 • رأی‌گیری
  • کلیه کاربران ثبت‌شده ویکی‌کتاب می‌توانند به کلیه کتابهای نامزد رأی دهند.
  • "فقط کاربران ثبت‌شده ویکی‌کتاب" می‌توانند در صورتی رأی دهند که به وبگاه وارد شده‌باشند (این امر با کنترل صفحه تاریخچه صورت می‌پذیرد) چون نمی‌توان بررسی نمود یک کاربر ناشناس از آدرسهای اینترنتی جداگانه رأی ندهد.
  • برای اضافه کردن رأی خود فقط کافی است که در بخش مربوطه یک خط جدید بیفزائید و در آن بنویسید #~~~~ تا نام کاربریتان و زمان رأی‌گیری و عده رأی‌دهندگان بدست آید.
  • لطفاً فقط رأی‌های موافق خود را درج کنید.
  • از درج نقطه‌نظرات طولانی بپرهیزید. جای این نقطه‌نظرات در صفحه کودکان:عناوین تازه پیشنهادی می‌باشد.
 • ارزیابی
  • رأی‌گیری در ساعت 00:01UTC اولین روز فصل آن به پایان میرسد. یعنی روز اول فروردین برای بهار، روز اول تیر برای تابستان، روز اول مهر برای پائیز و روز اول دی برای زمستان می‌باشد. (به غیر از سال 1385 که براي پائیز روز 15 مهرماه به مناسبت روز جهانی کودک بسته می‌شود.).
  • برنده حائز بیشترین آرای موافق است.
  • اگر تعداد آراء دو کتاب برابر باشد حق تقدم با کتاب قدیمی‌تر است.
  • پروژه‌های با تعداد آرای بیش از سه رأی به صورت خودکار برای فصل آتی پیشنهاد می‌گردند.
  • پروژه‌های جدید به لیست پروژه‌های "پروژه‌های تأئیدشده" کودکان انتقال یافته و به صورت رسمی آغاز می‌گردند.