کوهنوردی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.
چکاد K2 در هیمالیا
چکاد K2 در هیمالیا

پیمایش راه‌ها در کوهستان، با به‌کارگیری ابزارهای شگردی و درگیر شدن با راه‌های سنگی و یخی را کوه‌نوردی می‌نامند. به بلندی‌های بیش از ۶۰۰ متر از زمین‌های پیرامونی، کوه گفته می‌شود. کوهنوردی به پاد بسیاری از دیگر ورزش‌ها دارای دستورهای پیچیده نیست. کوهنوردان شگردها و فلسفه‌های ناهمگونی برای بالا رفتن از کوه دارند.