کپچا/کاربردها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
چرا کپچا? کاربردها یک‌پارچه‌گی
کپچا


برای مثال صفحه ای را فرض کنید که کاربر با پر کردن فیلد ها و زدن دکمه ارسال به شخصی یک رایانامه می‌فرستد.حالا اگر شخصی برنامه ای بنویسد که این فرم را به صورت خودکار پر کند و دکمه ارسال را بزند شما عامل یک حمله spam شده اید. یا اینکه شخصی برنامه ای بنویسد که آن برنامه در سایت شما ثبت نام های متوالی و جعلی کند در این صورت پایگاه داده شما کم کم از بیهوده ها پر می‌شود و بر همین منوال پس از مدتی کند شده و پس از مدتی دیگر کار نمی کند. پس به نفع ماست که از این حملات با کپچا جلوگیری کنیم.