کپچا/یک‌پارچه‌گی/API

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ساخت آنتی‌کپچای تصویری API '
کپچا


راه دیگر استفاده از APIهایی است که اشخاص/موسسات مختلف در اختیار ما می‌گذارند. از جمله این کپچاها می‌توان به

  • ReCAPTCHA ی گوگل (انگلیسی)
  • کپچافا (کپچایی بسیار شبیه به کپچای گوگل اما فارسی)
  • و کپچای متنی فارسی textcaptcha.ir

اشاره نمود.
لازم به ذکر است که این کپچا بسیار قوی تر از کپچاهایی است که ما با هم ساختیم.