آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فرهنگ در پذیرش فناوری اطلاعات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
' تاثیر فرهنگ در پذیرش فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر روی آموزش و پرورش
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


عنوان انگلیسی : The changing relationship between information technology and society

عنوان فارسی :تغیر ارتباط بین تکنولوژی اطلاعات و جامعهچکیده :

جامعه و فناوری اطلاعات به سرعت در حال تغییر و تحول هستند ما در اینجا سه مقاله را بررسی میکنیم که دیگاههای متفاوتی در زمینه تاثیر جامعه و فناوری اطلاعات بر هم دارند .در اولین مقاله بحث میشود که تکنولوژی اطلاعات گاهی افراد را در معرض عملیات خلاف قرارمیدهد و باید تکنولوژی اطلاعات در برابر انتظارات جامعه پیچیده تر شود .دومین مقاله دراین ارتباط صحبت میکند که چگونه افراد به نفع خودشان عمل میکنند و سعی در فریب تکنولوژی دارند.ودر پایان مقاله سوم تشریح میکند که چگونه شبکه های اجتماعی روی زندگی و کار افراد اثر میگذارندونقش ارتباطات ر در گذار جهانی شدن بررسی میکند.

مقاله اول :

اینترنت تمرکز جدید از ارتباطات را ایجاد کرد ،در اینترنت ما گاهی غفلت میکنیم از برخی رفتارهای غیر اجتماعی مثل خشونت ،مشخصه اصلی ارتباطات انسانی درایت است ،دانستن اینکه کی و چگونه با درایت بود بستگی به دانش ارتباطات دارد که گاهی در تعاملات کامپیوتری تغییر میکند و یا نادیده گرفته میشود .برای مثال مکالمات گروهی درون یک شبکه میتواند حتی به دادگاه کشیده شود،پس به نظر شما درایت لازم نیست ؟پاسخ مثبت است و همه میدانیم زیرکی لازمه اکثر ارتباطات است .تحقیقات جامعه شناسان نشان داده که رفتارهای مردم ناشی از باورهای آنهاست و تکنولوژی اطلاعات میتواند روی باور انسانها اثر بگذاردو توهماتی را که افراد نسبت به مسائل مختلف دارند را از بین ببرد.تکنولوژی اطلاعات به طور گسترده در زمینه بالا بردن کارایی اطلاعاتی منتشر میکند ، مثلابه کمک تکنولوژیهای جدید میتوان به تمام نواقص خودرو پی برد،یا در مورد وضعیت آب و هوا ویا ترافیک مطلع شد.برای مثال ممکن است ما تاخیرورود یک همکاررا نادیده بگیریم ولی تکنولوژی دربرابر این کار ضعیف است ،این مثال و مسائلی از این دست مزایای تکنولوژی را نفی نمیکنند اما فناوری باعث چالشهایی هم شده که ناشی از بی درایتی است ،اما سیستم های هوش مصنوعی قادر به حل اکثر این مشکلات هستند و هر روزه شاهد پیشرفت آنها هستیم .
مقاله دوم :
پیشرفت وب و فناوری اطلاعات شبکه ای ،چیزهای جدیدی به ارمغان آورده ،روشهایی برای فعالیت افراد و گروههای کوچک به منظور تاثیر روی دیگرانی که اگر فناوری نبود هیچ رابطه ای با هم نداشتند ،برای مثال میتوانیم از سایت آمازون کتاب بخریم وپیشنهادات افراد دیگری که کتاب جدید مارا خریده اند ببینیم،اگر بخواهیم یک مشکل الکترونیکی ماشینمان را رفع کنیم ممکن است وب سایتی پیداکنیم که راه حل آن را کسی نوشته که اصلا او را نمیشناسیم.اگرچه وجود فناوری منافع زیادی به ارمغان آورده ،تعامل بین افراد عواقب اجتماعی در پی دارد که باعث میشود دانشمندان اطلاعات ،فناوری را به سمت اجتماعی شدن هدایت کنند .از طرف دیگر در تعاملات اجتماعی باید زیرساختها کارآمد و قابل اعتماد باشند و سیستم هایی طراحی شوند که بتوانند تعامل افراد را پشتیبانی کنند ،سیستم های اطلاعاتی که نماینده یک انسان هستند باید کاربرانی که سعی در دستکاری سیستم دارند را در نظر داشته باشند،برای مثال طراحان سیستم های حراجی و رای گیری بایددقت کنند چگونه کاربران سعی میکنند سیستم را گول بزنند و چندین باررای بدهند ویا عاملهای هوشمند مذاکره گربرای قیمت کالا باید نسبت به تاکتیک های قیمت گذاری طعمه و سوئیچ آگاه باشند.
تکنولوژی اطلاعاتی که به سمت اجتماعی شدن میرود میتواند فرصتهای جدیدی ایجاد کند ،بسیاری از محققان اشاره میکنند به اینکه تکنولوژی به بهبود ساختار کمک میکند برای مثال تکنولوژی اجازه میدهد رفتارکاربران ردیابی شود ،اینکه چه انتخابهایی را ترجیح دادهاند ،چه اسنادی بیشتر خوانده شده ، برای سند چقدر زمان گذاشته شده کمک میکند اطلاعاتی جمع آوری شود که صاحبان سایت به محبوبیت ها ،اهمیت ،ترجیهات و مواردی از این قبیل دست پیدا کنند که به بهبود ساختار فروش کمک کند ،در این راستا تکنولوژی باید هوشیار باشد در برابر تقلب هایی که ممکن است صورت بگیرد و در برابر برنامه هایی که مراجعه کاربران را شبیه سازی میکنند . جلوگیری از کسب و کارهای نا عادلانه که نتیجه سیتم های اطلاعاتی شبکه ای است و اهمیت میان رشته ای مبحث تعامل انسان و کامپیوتر شناخت دانشمندان علوم کامپیوتر را روز به روز افزایش میدهد ،تعامل انسان و کامپیوتر (HCI) ،طراحی سیستم های انسان محور را طرفداری میکند و توصیه میکند به ایجاد سیستم هایی که احساسات مثبت ،موفقیت ، صلاحیت و تسلط و وضوح را در اجتماع کاربران بوجودآورد.
مقاله سوم :
جهان مرکب از شبکه هاست و نه گروهها ،یک شبکه اجتماعی مجموعه ای از افراد ،سازمانها و یا موجودیت های اجتماعی دیگر است که بوسیله مجموعه ای از روابط اجتماعی با معنی با مرزهای نفوذپذیر به هم متصل شده اند .
ویژگیهای شبکه های اجتماعی

 • CMC ،مانند اینترنت ، گروههای خبری و ویدئو کنفرانسها را آسانتر میکند
 • CMC ،معمولا ناهمزمان است و ارتباط را بین افراد مختلف ،در نواحی متفاوت و در زمانهای مختلف برقرار میکند
 • CMC ،سریع است و با سرعت حجم بالایی از مبادلات راانجام میدهد
 • CMC ،تعاملات ظریف ، عاطفی و پیچیده را پشتیبانی میکند
 • CMC ،دارای هنجارها ،روشها و اخلاقهای خاص خود است .با CMC شرکت کنندگان خلاقیتهای بیشتری نشان میدهند و نوسانات احساسی بیشتری از خود بروز میدهند نسبت به حالت چهره به چهره
 • عدم بازخورد در CMC،ارتباط به صورت گسترده را پشتیبانی میکند
 • CMC ،توانایی پشتیبانی از ارتباطات ارسال رادارد ،مثلاوقتی پیغامی از یک دوست گرفته میشود و به دوست دیگری ارسال میشود
 • CMC ،از دسترسی آسان برای ارسال ایمیل پشتیبانی میکند
 • CMC ،ارسال پیام به تعداد زیادی از افراد را امکان پذیرکرده

برخی از تفاوتهای زندگی گروهی و زندگی اجتماعی

 • افزایش توانایی برای ارتباط با تعدادزیادی از محیط های اجتماعی در مقابل کاهش مشارکت در یک محیط تنها
 • کاهش کنترلی که هر محیط اجتماعی میتواند بر افراد داشته باشد
 • اتصال و یکپارچگی با گروههای اجتماعی به جای گروههایی که افراد را در محیط خودشان ایزوله میکنند
 • افزایش انتخاب در مقابل کاهش عضویت گروههایی که احساس تعلق را ایجاد میکنند
 • حرکت از فرمهای مبتنی بر شخصیت فردی ،سن ،جنسیت ، نژاد و قوم به فرمهای مبتنی بر شیوه های زندگی ،هنجارها و منافع مشترک
 • به طورخلاصه هویت و فشارهای تعلقات گروهی را کاهش میدهد در حالی که فرصتهای جهانی شدن را افزایش میدهد