آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فناوری اطلاعات بر روی یادگیری، آموزش، و مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تاثیر فرهنگ در پذیرش فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر روی یادگیری, آموزش، و مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش اثرات مثبت سرگرمی‌های فناوری اطلاعات روی رفتار انسان
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


Impact of Information Technology on Learning, Teaching and Human Resource Management in Educational Sector
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فناوری اطلاعات بر روی یادگیری, آموزش، و مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش

چکیده[ویرایش]

آهنگ تغییرات سریع و رو به رشد ایجاد شده توسط فناوری اثر قابل توجهی بر روی روش زندگی انسانها کار آنها، و فعالیتشان در سراسر جهان گذاشته است. فناوری های نوین و آینده فرآیند سنتی یاددادن و یادگیری را به چالش کشیده است و در پی آن روش تحصیل و آموزش و پرورش نیز از آن به شدت متاثر شده است. امروزه دسترسی به گستره وسیعی از داده ها از تمامی تقاط در جهان امکان پذیر می باشد و تحصیل بدین شکل می تواند به معنای فعالیتی مادام العمر تلقی گردد.

متن[ویرایش]

آهنگ تغییرات سریع و رو به رشد ایجاد شده توسط فناوری اثر قابل توجهی بر روی روش زندگی انسانها کار آنها، و فعالیتشان در سراسر جهان گذاشته است. فناوری های نوین و آینده فرآیند سنتی یاددادن و یادگیری را به چالش کشیده است و در پی آن روش تحصیل و آموزش و پرورش نیز از آن به شدت متاثر شده است. امروزه دسترسی به گستره وسیعی از داده ها از تمامی تقاط در جهان امکان پذیر می باشد و تحصیل بدین شکل می تواند به معنای فعالیتی مادام العمر تلقی گردد.
ترکیب آموزش، پرورش(تحصیل) و فناوری به عنوان کلید اصلی پیشرفت بشر در نظر گرفته می شود از آن جهت که تحصیل فناوری را تغذیه می کند که در ادامه فناوری خود اساس و پایه ای برای تحصیل می گردد. فناوری و خصوصا فناوری اطلاعات جزیی تفکیک ناپذیر از زندگی امروزه انسان ا شده است و یکی از جنبه های بسیار مشهود آن در زمینه تحصیل می باشد.
در این نوع از آموزش و پرورش، دیگر مربی یا معلم همه کاره کلاس درس نیست بلکه یک شخص واسطه بین اطلاعات و دانش آموزان می باشد. زمانی ایده ها و طلاعات که برای دانش آموزان و دانشجویان دور از دسترس بود اینک تنها با استفاده و فشردن یک کلید قابل دسترس است. دانش اموزان و دانشجویان با هر سنی و از هر نقطه ایی می تواند به اینترنت دسترسی داشته باشند، اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و در مقیاسی جهانی به یادگیری بپردازند. در عصر جدید رایانه شخصی تبدیل به یک کلاس درس شده است، جای تخته گچ را اکنون پروژکتورهای دیجیتال و صفحه های محاوره ای گرفته اند، نه تنها کتابخانه¬های فیزیکی تبدیل به کتابخانه های دیجیتالی شده اند بلکه کتاب ها نیز به فرمت دیجیتال و در تجهیزات ذخیره دستی قرار می گیرند.
مطالعات روانشناسی در زمینه یادگیری نشان می دهد که استفاده از صوت و تصویر در آموزش و پرورش فواید متعددی دارد. کل یادگیری مبتنی بر درک و قوه آگاهی می باشد که فرآیندی می باشد که در آن حواس، اطلاعات را از محیط پیرامون خود دریافت می کنند. انسانها می توانند فقط به حجم محدودی از اطلاعات توجه نشان دهند؛ انتخاب و درک آنها از اطلاعات تحت تاثیر تجربه گذشته آنها است. سایر شرایط بینابین است، بیشتر اطلاعات در صورتی کسب می گردند اگر ان اطلاعات همزمان و در بعد دریافت شوند(به عنوان نمونه بینایی و شنوایی). با توجه به این مطالب، یادگیری زمانیکه متریال-آموزشی- به صورت سازماندهی شده برای دانشجو یا محصل نمایان باشد رشد و پیشرفت خواهد داشت. آموزش الکترونیکی یا e-learning نمونه بارزی از آموش و یادگیری در فضای شبکه و استفاده از فناوری اطلاعات می باشد، همچنین فناوری اطلاعات به روشهای آموزش سنتی ارزشهای افزوده ایی را عرضه می نماید.
کیفیت متریالهای یادگیری در آموزش الکترونیکی باید به نحو بسیار مطلوبی موضوعات یادگیری را تعریف نموده باشد و بازنگری و مرور را نیز شامل شود تا از اعتبار محتوا، درستی، انتشار، استفاده از داده های مبتنی بر سند و استفاده از تجربیات برتر اطمینان حاصل شود.
یکی از نکاتی که باید به آن توجه نمود عدم تشابه ' آموزش و پروش' یا education و یاددادن یا teaching می¬باشد که این اختلاف در کیفیت نتایج بدست آمده نهفته است. یاددادن پوشش دهنده معنای انتقال از خاص است و بنابراین در آن مهارت و دانش محدود است- خصوصا از منظر روش سنتی-.
بر خلاف یاددادن سنتی، آموزش، پرورش یا تحصیل اشاره به استادی و مهارت در ' دانش به عنوان یک ابزار' می باشد و لذا تصویری کل نگر از جهان را نشان می دهد. همین تفاوت می باشد که پیشرفت آموزش و پرورش را با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات نشان می دهد.
آینده آموزش و پرورش از قبل توسظ فناوری های اطلاعات مدرن تعیین نشده است بلکه در عوض، این آینده بطور آشکاری وابسته بر این مورد است که چگونه محل- بستر- فناوری را بسازیم. پشتیبانی توسط مراجع تحصیلی باید از طریق سازمانها و انستیتوها مسئول صورت پذیرد و در این زمینه نیاز به یک سیاست و خط مشی می باشد.
فناوری های رایانه ای فرصتهای تحصیلی را فراهم نموده و به یک شخص در تکمیل قوه ادراکش کمک می نماید. اینترنت نیز منبع بسیار گرانبهایی از اطلاعات برای دانشجویان و محصلین و همچنین منابع انسانی شاغل در سازمانها می باشد.
اینترنت فرصتهایی را برای دسترسی به کتابخانه های الکترونیکی، کتابهای اکترونیکی، کاتالوگها و پایگاه های داده فذاهم می آورد. بنابراین استفاده ازاینترنت در کلاسهای بر خط فرصتهای بسیاری را برای تحصیل به شیوه مدرن و استفاده از منابع انساتی فراهم می آورد.
نکته (مترجم): نباید فراموش نمود که وجود بعضی معایب و نیز بوجود آمودن مخاطرات جدید در استفاده از فضی شبکه جهت آموزش، پرورش و تحصیل با استفده از فناوری های شبکه و اطلاعات اجتناب ناپذیر است[۱].

منبع[ویرایش]

  1. P. S. Negi, V. Negi, A. C. Pandey, " Impact of Information Technology on Learning, Teaching and Human Resource Management in Educational Sector,' International Journal of Computer Science and Telecommunications, Vol. 2, Issue 4, July 2011

دانلود اصل مقاله[ویرایش]

http://www.ijcst.org/Volume2/Issue4/p13_2_4.pdf