پرش به محتوا

آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/دهکده جهانی یا جنگل پرآشوب فرهنگ، خودشناسی، خودمحوری و اینترنت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تاثیر فرهنگی بر استفاده مصرف کنندگان از شبکه اجتماعی و اثر آن بر انگیزه خرید آنلاین دهکده جهانی یا جنگل پرآشوب فرهنگ، خودشناسی، خودمحوری و اینترنت اثرات اجتماعی فناوری اطلاعات
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


با اطمینان کامل تاکید می شودکه ارتباط تکنولوژی های مدرن مانند اینترنت پتانسیل وتوانایی از هم گسیختن مرزهای جغرافیایی را دارندومی توانند تفاوت های تعاملات فرهنگی و افکار انسانها در جوامع مختلف را محو نمایند. در این مقاله ما می خواهیم دلایل روانشناسان از ویژگیهای خاص اینترنت نظیر زمینه های فرهنگی مزایای اینترنت ویژگیهای احساسی وابسته به یکدیگر را شناسایی می کنیم.این مقاله کوشش می کند تا ایده های بی شماری را در زمینه مطلعات غربی و ارتباط بین انسان شناسی ،فرهنگ و کاربرد های اینترنت مطرح می نماید.با بکارگیری اینترنت در شاخه های مختلف آنچه روانشناسان از تاثیرات فردی اینترنت می گویند مقایسه و بایکدیگر امتحان می کنیم.کانون عملکردی ما از روشن بینی فرهنگی درعلم روانشناسی ،کوشش می کند تا تجربیات انسان و درک ارتباطات فرهنگی از خودش تشخیص داده شوندمانند تخمینی از آزمون های فرهنگی و تاثیرات ناشی از آن تفکرات انسانها.

تخمین زده شده است که 66 میلیون نفر از مردم آمریکا در سال 98 و 83 میلیون در سال 99 به بعد در حال حاضر نیمی از جمعیت مردم از تکنولوژی اینترنت بهره می برند.عموم مردم آمریکا بطور کاملا خوشبینانه به اینترنت دسترسی دارند.و آن را مورد استفاده قرار می دهندو یا گواهی که طرفداری متعصبانه و لجام گسیخته و افراطی در خصوص شبکه اینترنت در کشور آمریکا رایج است.کامپیوتری توسط مردم شامل جمع آوری (95درصد)،کنترل (89درصد)وچت 21 درصد و خرید از فروشگاهها الکترونیک (45 درصد) را تشکیل می دهند.علی رغم وجود شرایط امنیتی جدید عموما مردم اینترنت را برای اهداف تجاری خود به کارمی برند.همه چیز ناشی از آنست که مردم نگرش و دید مثبتی در خصوص کامپیوتر ،ملی شبکه اینترنت و استفاده از آنها دارند.72 درصد مردم آمریکا بر این باورند که اینترنت باعث بهبود زندگی آنها شده است.این نتایج از تحلیل رادیو ملی و خانواده های فقیر و مدارس "کندی و هاروارد" ،بدست آمده است نشان می دهدکه بچه هانسبت به سایر اعضای خانواده نگاه خوشبینانه تری نسبت به کامپیوتردارندبه هر حال مزاج بچه ها با کامپیوترسازگار تر بوده و باعث شده که برروی ارتباطات اجتماعی آنها تاثیرگذاشته و وقت کمتری را با خانواده می گذرانندمحققین بدنبال این هستند تا بفهمند چگونه تکنولوژی اطلاعات باعث ساخته شدن شخصیت ها ی اجتماعی با ویژگیهای فرهنگی جدید می شوند.

کاربرد های اینترنت و جوامع ایزوله شده:

مطالعات جدید در خصوص بررسی تاثیرات منفی رسانه های جدید بر روی انسانها رو به افزایش است مباحثات زیادی راجع به علوم اجتماعی،علوم شناختی و تاثیرات احساسی شبکه ها برروی کاربران شبکه ای ایجاد شده است.با توجه به وجود متون کامپیوتری قابل تبادل و به اشتراک گذاشته آنها که ارتباطات اجتماعی جدیدی را بوجود آورده است.

خصوصا در میان روانشناسان مدارک مستدلی پیدا شده است که به موارد ضد و نقیضی اشاره دارندتا وقتی سطوح تکنولوژی ارتباطات اجتماعی و داخلی را ترویج می دهندروانشناسان به درک درستی از تعداد کاربران نمی رسند،روانشناسان دانشگاه میلان در خصوص این موضوعات مطالعات وسیعی را انجام داده اند.که مواردبه شدت در رسانه های جدید برروی عمده کاربران دیده شده است.محققین بررسی می کنند که ارتباطات چگونه برروی پارامترها و آزادی های اجتماعی اثر گذار هستند.آنچه آنها یافته اند به ظاهرآنست که ارتباطات متناقضی بین افزایش ارتباطات و اجتماعات بسته وجو داردوقتی که اینترنت در تعداد زیادی ازشبکه های اجتماعی افزایش می یابد و رسوخ می کند در بسیاری از نمونه های ارتباطی تفاوت قابل ملاحظه ای که از ارتباط ایجاد شده بین مردم دیده می شود.اشخاصی که از اینترنت استفاده می کنند تمایل دارندبه بهترین شکل ممکن ایده آل هایشان را بیابند.تفاوت زیادی با کوشش هاییکه در دنیای بدون اینترنت می کنیم وجود ندارد.به هر حال حاضربا افزایش کیفیت و نحوه استفاده از ارتباطات online تعداد زیادی از اطلاعات ، دیگر وجود نخواهد داشت.بسیاری از کاربران شبکه هر چقدر هم که ارتباطات شبکه ای خود را افزایش دهند می توانندافراد را آنگونه که در دنیای غیر شبکه ای و بیرونی شناسایی می کنندتصور نمایند.

مردم اغلب در خصوص ملاقات های رودررو کمتر چیزی وجود دارد که درباره یکدیگر ندانند ولی در ارتباطات اینترنتی معمولا خیلی چیزها از دید طرف مقابل پنهان و غیر قابل پیش بینی باقی می مانند.در اکثر session های مربوط به گفتگوها و ارتباطات ایجاد شده در فضای اینترنت دارای موضوعات یکسان و مشابه ای هستند.بطور مثال موضوعات موجود در email ها،chatroom هاو.......تفاوت دیگر ارتباطات Online و Offline در این است که قصد ونیات در تعاملات online قابل درک نبوده و یا درک نمودن آنها بسیار دشوار وزمانبر می باشد .

نتیجه گیری

علوم فناوري پيوسته در حال تغيير است. اين تغييرات آثار اجتماعي و اقتصادي را بر جنبه هاي گوناگون زندگي روز مره فرد دارند. با اين حال فناوری ابزاری است که به وسيله انسان و برای رسيدن به مقصودی خاص طراحی شده است.بنابراین، ذاتاً تحسين برانگيز یا رعب انگيز نيست، چراکه مشاهده حوادث تاریخی نشان می دهد که در طی تاریخ، بشرفناوری را برای توسعه قابليتهای فردی و فرهنگی خوب یا بد به کارگرفته است . چگونگي استفاده و پيامدهاي آن استفاده موضوعي است که به کاربران مربوط مي شود، نه فراهم آورندگان و يا ابداع کنندگان اين فناوري.براي اینکه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك نيروي مثبت باقي بماند بايد آن ها را به طور مسؤولانه اي مورد استفاده قرار دهيم. استفاده مسئولانه بدين معني است که افراد اجازه ندهدکه وقت و انرژي آنها به جاي صرف شدن در جنبه هاي مهم زندگي نظير خانواده، ازدواج، بهداشت، شغل و تحصيلات صرف دنياي اين فناوري ها شود .مسئولانه استفاده کردن بدين معني نيز هست که مطئن شويم کودکان نيز از اين فناوريها به روشي سالم استفاده نمايند، وقتي که بر روي اين فناوريها صرف مي کنند، منطقي است و بر روي آن نیز می بایست کنترل وجود داشته باشد

منبع[ویرایش]

Global Village or Urban Jungle Culture, Self-Construal, and the Internet

دهکده جهانی یا جنگل پرآشوب فرهنگ،خودشناسی ، خودمحوری و اینترنت

[۱]