آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فن آوری اطلاعات و مزایای رقابتی، نقش انسان، اجتماع و در کسب و کار الکترونیکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پژوهش‌های روانشناسی در زمینه تاثیر محتوای شخصی‌سازی شده در پرتال‌های تحت وب فن آوری اطلاعات و مزایای رقابتی، نقش انسان، اجتماع و در کسب و کار الکترونیکی قرن جدید
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


مقدمه[ویرایش]

با توسعه حوزه مديريت استراتژيك، محققان و كارشناسان در اين بخش به بررسي نقش IT در مديريت استراتژيك پرداخته و نقش آنرا در عملكرد تجاري، تدوين و پياده سازي نمودند. اين روند بصورت قابل توجهي به سمت بررسي هاي موردي صنايع، روايت ها و ساختارهاي مفهومي پيش رفت و كمتر از كارهاي تجربي و يافته هاي علمي استفاده نمود. اين مقاله تلاش دارد تا اين عدم توازن را با بازنگري و تجمع قوانين IT مرتبط با مزاياي قابل رقابت تصحيح نمايد و در صنايع خرد، يك تجربه جديد را ارائه دهد.

شرح[ویرایش]

در ابتداي اين مقاله در خصوص نقش IT در بنگاه ها صحبت شده است و دو فرضيه مطرح گرديده است:

  • اول: IT ارزشي براي بنگاه ها تعريف مي نمايد كه بواسطه افزايش آن، تاثيرات مثبت بسيار زياد مي گردد و آن هماهنگ كننده هاي داخلي و خارجي يك بنگاه اقتصادي هستند.
  • دوم: فن آوري اطلاعات منحصر به يك بنگاه نمي باشد و تمام بازارها مي توانند محصولات را داشته باشند كه اين مسئله از نظر رقابتي) يعني وجود يك محصول براي همه محصولات IT كه وارد بازار كسب و كار مي شوند( بايد قابل پذيرش براي عرضه كنندگان باشد.

تكنولوژي ATM[ویرایش]

به عنوان مثال در اين مقاله از ATM به عنوان ابزاري در بانكداري صحبت شده است كه به واسطه پيرايش آن و پذيرش آن از سمت مشتريان نگرش مصرف كنندگان كسب و كار بانكداري نسبت به اين تجارت تغيير پيدا نمود، يعني پس از پيدايش آن، كاربران مي توانستند در نقاطي خارج از شعبه هاي بانك در هر زماني سرويس هاي مد نظر خود را از دستگاه ATM بگيرند. اين امر سبب گرديد تا در فاصله هاي 1988 تا 1994 بانك ها رابطه ما بين عملكرد بانكي خود را ( با افزايش پذيرش اين فن آوري از طرف مصرف كنندگان) با استفاده از اين فن آوري درك نمايند.

تكنولوژي EDI[ویرایش]

فن آوري ديگري كه در اين مقاله در خصوص آن بحث شده است، فن آوري EDI ( مبادله داده ها بصورت الكتر ونيكي) است. اين فن آوري به تنهايي توسط كاربران قابل پذيرش نبود ولي هنگاميكه به وسيله تامين كننده هاي قابل اطميناني كه از قبل در اين كسب و كار بودند، ارائه گرديد، بوسيله كاربران نيز مورد پذيرش قرار گرفت.

در اين بحث، تاكيد شده است كه اين فن آوري بدون پشتوانه براي كاربران قابل پذيرش نمي باشد. از سوي ديگر، ارائه اين فن آوري بنگاه ها را قادر ساخته بود تا قابليت هاي به اشتراك گذاري داده هاي خود را به حداكثر ممكن برسانند و نقش نيروي انساني را بسيار كم كرده و بنگاه ها را از بكارگيري تعداد زيادي بي نياز ساخته، سرعت فرآيند تبادل داده ها براي كابران به حداقل رسيده و كاربران با اعتماد و اطمينان بيشتر قادر بودند تا به تبادل داده ها بپردازند. بطور كامل مي توان گفت اين فن آوري سرعت دسترسي مشتريان را به اطلاعات مورد نيازشان افزايش، اطمينان آنها را بيشتر و نياز بنگاه ها را نيروي انساني كم كرده و هزينه را كاهش مي‌دهد.

منبع انگلیسی[ویرایش]

information Technology as Competitive Advantage: The Role of Human,Business, and Technology resources